Vi udnytter tiden og skaber liv.

dypång arbejder med byudviklere, arkitekter, kommuner og bidrager til at skabe det bedste afsæt for kommende byrum og bydele.

Vi udvikler midlertidige aktiviteter, der skaber værdi, opmærksomhed og sætter retning for den kommende bydel.

Ved at gentænke de midlertidige byrum, involvere brugere, organisationer og kulturliv og arbejde med utraditionelle greb omkring markedsføring, får vi etableret en fortælling, der bider sig fast og som – bogstavelig talt – får placeret lokationen på landkortet.